Zebranie sołeckie w Trębowcu - Gmina Mirzec

Informacja dotycząca planowanej rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz inwestycje drogowe w sołectwie były głównymi tematami poruszanymi podczas zebrania sołeckiego w Trębowcu.

Zebranie odbyło się we wtorek w Szkole Podstawowej w Trębowcu. Spotkanie rozpoczął sołtys oraz radny Trębowca Stanisław Seweryn, który przywitał wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna oraz zastępcę wójta Annę Piątek.

Wójt Mirosław Seweryn przedstawił tegoroczne plany dotyczące remontu dwóch dróg w sołectwie: Trębowiec- Krupów przez wieś oraz dokończenie budowy łącznika pomiędzy Trębowcem-Krupowem i drogą wojewódzką 744. Na obydwie inwestycje gmina otrzymała dofinasowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Wójt omówił plan rozbudowy sieci światłowodowej w poszczególnych przysiółkach sołectwa Trębowiec oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej przy udziale zewnętrznego dofinasowania, o które zamierza aplikować Gmina Mirzec.

Wójt w skrócie przedstawił najważniejsze zamierzenia inwestycyjne prowadzone w gminie. W tym roku zakończyła się duża inwestycja „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec”. Wymienionych zostało ponad 1600 opraw oświetleniowych, dzięki czemu możliwe będzie całonocne oświetlenie dróg w gminie. Zmodernizowany system oświetleniowy pozwala na regulowanie intensywności natężenia światła. Wkrótce ruszy realizacja kolejnego dużego projektu, współfinasowanego z trzech źródeł – rewitalizacja centrum Mirca.

Wójt odniósł się także do obowiązku spoczywającego na władzach samorządowych polegającego na zapewnieniu tymczasowego pomieszczenia socjalnego. Pomieszczenie takie będzie funkcjonować w budynku Szkoły Podstawowej w Trębowcu.

Jeśli chodzi o kwestie bieżące wójt Mirosław Seweryn podkreślił, że od pięciu lat w gminie Mirzec wysokość lokalnych podatków utrzymuje się na stałym poziomie. Nie wzrosła też opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Aktualna umowa z firmą odbierającą odpady obowiązuje do końca 2023 roku.

Powrót do góry