Zebranie sołeckie sołectwa Mirzec I - Gmina Mirzec

Zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Mirzec I na 2022 rok była najważniejszym tematem zebrania sołeckiego sołectwa Mirzec I.

Zebranie odbyło się w piątek 20 maja. Uczestniczyli w nim wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radni z sołectwa Anna Kawalec oraz Marian Stompor, sołtys Joanna Stępień oraz mieszkańcy sołectwa.

Wójt Mirosław Seweryn odniósł się do zmiany przeznaczenia pieniędzy z funduszu sołeckiego, omówił zasadność reaktywacji działalności Gminnej Spółki Wodnej. Wójt poinformował także zebranych o realizowanych i zaplanowanych inwestycjach w sołectwie Mirzec I a także podkreślił, że wysokość lokalnych podatków i opłat w tym opłaty za gospodarowanie odpadami nie uległa zmianie w 2022 roku.

Mieszkańcy sołectwa obecni na zebraniu zdecydowali, że fundusz sołecki w 2022 roku zostanie przeznaczony na konserwację rowu melioracyjnego w sołectwie Mirzec, w Mircu-Malcówkach, co pomoże rozwiązać problem zalewania gruntów podczas roztopów oraz ulewnych deszczy. Szacowane wydatki na ten cel to 48 470,90 zł.

Powrót do góry