Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach OSP - Gmina Mirzec

26 i 27 czerwca 2021 r. odbyły się kolejne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach OSP w: Tychowie Nowym, Mircu, Ostrożance i Tychowie Starym.

Na zebranie w Tychowie Nowym przybyli: wójt Mirosław Seweryn, prezes Zarządu Gminnego OSP Tadeusz Sobczyk, komendant PSP w Starachowicach st. kpt. Sławomir Zięba, radny Sylwester Spadło, sołtys Jadwiga Matysek i prezes miejscowego KGW Leokadia Jagodzińska. Zebranie poprowadził prezes Henryk Niewczas.

Odchodzący zarząd otrzymał absolutorium.

Strażacy wybrali nowy zarząd w składzie:
– Henryk Niewczas – prezes,
– Sławomir Zięba – wiceprezes-naczelnik,
– Stefan Płusa – zastępca naczelnika,
– Michał Marlica – sekretarz,
– Marcin Kurek – skarbnik,
– Adam Dróżdż – gospodarz,
– Kacper Stępień – członek zarządu.

Wójt Mirosław Seweryn i prezes Zarządu Gminnego OSP Tadeusz Sobczyk uczestniczyli również w zebraniu OSP w Mircu. Komendę Powiatową PSP w Starachowicach reprezentował komendant gminny Paweł Staszałek. Zebranie otworzył prezes Zygmunt Sołtykiewicz.

Ustępującemu zarządowi udzielono absolutorium.

Nowy zarząd przedstawia się następująco:
– Zygmunt Sołtykiewicz – prezes,
– Marcin Wojciechowski – wiceprezes,
– Paweł Staszałek – II wiceprezes-naczelnik,
– Rafał Dudek – gospodarz,
– Jarosław Zaborski – skarbnik,
– Martyna Węgrzyn – członek zarządu,
– Monika Węgrzyn – członek zarządu.

W niedzielę 27 czerwca 2021 r. na zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Ostrożance przybyli:
wójt Mirosław Seweryn, prezes Zarządu Gminnego OSP Tadeusz Sobczyk, komendant PSP w Starachowicach st. kpt. Sławomir Zięba, radny gminny Radosław Gralec, radny powiatowy Ryszard Nowak i sołtys Tadeusz Chojnacki. Zebrane poprowadził prezes Stefan Niewczas.

Odchodzący zarząd jednostki otrzymał absolutorium.

Wybrano nowy zarząd.
– Stefan Niewczas – prezes,
– Łukasz Przygoda – naczelnik,
– Mariusz Chojnacki – zastępca naczelnika,
– Dawid Kobyłecki  – sekretarz,
– Bartłomiej Niewczas – skarbnik,
– Janiec Paweł – gospodarz,
– Mirosław Zatorski – członek zarządu.

Na niedzielne zebranie członków OSP w Tychowie Starym przybyli: wójt Mirosław Seweryn, poseł Agata Wojtyszek, prezes Zarządu Gminnego OSP Tadeusz Sobczyk, komendant PSP w Starachowicach st. kpt. Sławomir Zięba i sołtys Jan Myszka. Zebranie poprowadził ustępujący po dwudziestu czterech latach sprawowania funkcji prezesa Władysław Zając.

Stary zarząd otrzymał absolutorium.

Druhowie wybrali nowy zarząd w składzie:
– Tadeusz Sobczyk – prezes,
– Mariusz Wiśnios – wiceprezes-naczelnik,
– Władysław Zając – II wiceprezes,
– Mariusz Nosowicz – zastępca naczelnika,
– Grzegorz Lech – sekretarz,
– Ryszard Niewczas – skarbnik,
– Mirosław Stachowicz – gospodarz,
– Michał Strzelec – kronikarz,
– Czesław Strzelec – członek zarządu.

Dzięki staraniom wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna, Rady Gminy w Mircu i przy dużym wsparciu poseł Agaty Wojtyszek w sierpniu 2020 r. jednostka otrzymała fabrycznie nowy, średni samochód  ratowniczo-gaśniczy MAN zakupiony ze środków Komendy Głównej PSP (560 000 zł) oraz budżetu gminy Mirzec (199 525 zł). Prezes Władysław Zając podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wymiany wozu bojowego. Strażakom, za ich ofiarną służbę dla lokalnej społeczności i odchodzącemu prezesowi Władysławowi Zającowi podziękowali wójt Mirosław Seweryn i poseł Agata Wojtyszek, która przedstawiła również założenia projektu nowej ustawy o jednostkach OSP.

Powrót do góry