Zebrania sprawozdawczo-wyborcze strażaków w Trębowcu i Osinach - Gmina Mirzec

Pierwsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze miało miejsce 19 czerwca 2021 r. w remizie OSP w Trębowcu. Przybyli na nie: wójt Mirosław Seweryn, przewodniczący RG w Mircu Jan Zawisza, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach kpt. Paweł Kwapisz, radny powiatowy reprezentujący posła Krzysztofa Lipca Dariusz Stachowicz, sołtys i zarazem radny Trębowca Stanisław Seweryn.

Zebranie otworzył prezes OSP w Trębowcu dh Sławomir Paszkowski.

Strażacy z Trębowca mają nowy wóz bojowy MAN pozyskany z OSP w Tychowie Starym. Jest to nowoczesny, mający zaledwie kilka lat samochód. Wg danych KP PSP w Starachowicach druhowie z Trębowca wyjeżdżali w minionym roku 15 razy do akcji.

Ustępujący zarząd jednostki otrzymał absolutorium.

Strażacy wybrali na kolejną kadencję zarząd w składzie:
Sławomir Paszkowski – prezes;
Grzegorz Lejzak – wiceprezes;
Maciej Rokita – naczelnik;
Marcin Franecki – skarbnik;
Mariusz Lech – gospodarz;
Andrzej Matysiak – sekretarz;
Marcin Garbala – członek.

Kolejne sobotnie zebranie odbyło się w OSP w Osinach.
Przybyli na nie: wójt Mirosław Seweryn, poseł Krzysztof Lipiec, przewodniczący RG w Mircu Jan Zawisza, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach kpt. Paweł Kwapisz, radny powiatowy Dariusz Stachowicz, dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca Małgorzata Pruś oraz sołtys Osin Roman Stompór.

Zebranie otworzył prezes OSP w Osinach dh Marcin Gibała.

Strażacy spotkali się na zebraniu w Centrum Twórczości Ludowej w Osinach, gdyż w strażackiej remizie trwa remont. Za kilka miesięcy strażnica powinna zostać oddana do użytku i będzie należeć do najnowocześniejszych remiz w gminie i powiecie. Na nowy wóz bojowy czeka wyremontowany garaż. Druhowie z Osin otrzymają wkrótce nowy samochód. 17 czerwca 2021 r. otrzymali na jego zakup promesę opiewającą na kwotę 595 tys. Dodatkowe 200 tys. otrzymają z budżetu gminy Mirzec.

Wg danych KP PSP w Starachowicach druhowie z Osin wyjeżdżali w minionym roku 12 razy do akcji. Gotowość operacyjna jednostki została oceniona przez KP PSP na 4.

Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium.

Strażacy wybrali na kolejną kadencję zarząd w składzie:
Marcin Gibała – prezes;
Roman Sobczyk – wiceprezes;
Jarosław Dudek – naczelnik;
Agnieszka Bielecka – skarbnik;
Roman Stompór – gospodarz;
Paweł Kwapisz – sekretarz.

W czasie obydwóch zebrań głos zabierali zapraszani goście. Dziękowali strażakom za ich wzorową służbę dla lokalnej społeczności.

Z podziękowaniami dla władz gminy, szczególnie zaś dla wójta Mirosława Seweryna oraz posła Krzysztofa Lipca zwrócili się także prezesi jednostek. Dzięki przemyślanym, mądrym inwestycjom w bezpieczeństwo mieszkańców  naszej gminy przez wójta Mirosława Seweryna i Radę Gminy w Mircu kierowaną przez Jana Zawiszę oraz nieocenionej pomocy posła Krzysztofa Lipca i dyrektor jego biura poselskiego Małgorzaty Pruś nasze jednostki nie odbiegają pod względem wyposażenia od jednostek zawodowych. Strażnice są wizytówkami poszczególnych wsi.

Powrót do góry