Zdobądź pieniądze na inicjatywy lokalne! - Gmina Mirzec

W ramach programu Sąsiedzka Moc można zdobyć granty w wysokości od 10 000 do 30 000 złotych na sfinansowanie różnorodnych lokalnych inicjatyw.

Program Sąsiedzka Moc prowadzony jest przez firmę Netto, która przeznacza na ten cel 600 000 złotych na realizację 50 grantów. 45 projektów otrzyma granty warte 10 000 złotych, 5 – po 30 000 złotych.

Celem projektu jest wsparcie lokalnych społeczności w obszarach: ekologia, sport i rekreacja, seniorzy, dzieci i młodzież, lokalna społeczność oraz zwierzęta. W programie mogą wziąć udział osoby indywidualne oraz instytucje. Program składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na zgłaszaniu projektów poprzez specjalny formularz dostępny na stronie www.sasiedzkamoc.netto.pl. Od 26 września do 31 października br. może go wypełnić każda pełnoletnia osoba, przedstawicieli instytucji, fundacji, stowarzyszenia, rady osiedla, szkoły, przedszkola czy spółdzielni mieszkaniowej. Zgłaszając inicjatywę, należy wskazać obszar, którego ona dotyczy: ekologia, sport i rekreacja, seniorzy, dzieci i młodzież, lokalna społeczność lub zwierzęta, krótko opisać projekt oraz określić koszt jego realizacji. Wśród zgłaszanych projektów mogą pojawić się na przykład kurs obsługi komputera dla seniorów, wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, postawienie ławki na pobliskim skwerze, szkolenie w ramach aktywizacji zawodowej czy organizacja lokalnych zawodów biegowych albo turnieju piłkarskiego.

Im rzetelniej wypełniony formularz i uzasadniony projekt – tym większa szansa na przejście do drugiego etapu programu, czyli głosowania. O tym, które inicjatywy wezmą w nim udział, zdecyduje komisja programu. Głosowanie potrwa od 28 listopada do 31 grudnia br. Na wybrane w pierwszym etapie inicjatywy głos oddadzą klienci w wybranych sklepach Netto. Kartę do głosowania otrzyma każdy, kto zrobi zakupy na kwotę min. 50 zł. Znajdzie się na niej od 2 do 5 projektów z danego rejonu. Kartę z zaznaczonym wyborem będzie trzeba wrzucić do urny umieszczonej w sklepie. Pięć projektów, które otrzymają grant w wysokości 30 000 złotych wybierze komisja po wyłonieniu zwycięzców głosowania w sklepach. Ostateczne wyniki programu ogłoszone zostaną pod koniec stycznia 2023. Informacje o projekcie oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej projektu.

Powrót do góry