Zaproszenie na zebranie wiejskie w sołectwie Mirzec I - Gmina Mirzec

Wspólnie z  Panią Joanną Stępień sołtysem sołectwa Mirzec I zapraszam mieszkańców Mirca I na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu
20 maja 2022 roku (piątek) o godzinie 19.00 w Szkole Podstawowej w Mircu.

Podczas zebrania omówione zostaną następujące sprawy:

  1. Zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Mirzec I na 2022 rok.
  2. Omówienie zasadności reaktywacji działalności Gminnej Spółki Wodnej.
  3. Informacja o realizowanych i zaplanowanych inwestycjach
    w sołectwie Mirzec I.
  4. Informacja o wysokości lokalnych podatków i opłat w tym opłaty za gospodarowanie odpadami.
  5. Sprawy różne.

/-/ Mirosław Seweryn
Wójt Gminy Mirzec

Powrót do góry