Zalecenia sanitarne w związku z wystąpieniem wścieklizny na terenie gminy - Gmina Mirzec

Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał zalecenia dotyczące sposobów postępowania w związku z wykryciem przypadku wścieklizny u lisa w Mircu-Malcówkach.

W związku z wykryciem na terenie gminy Mirzec w miejscowości Mirzec-Malcówki choroby wścieklizny u lisa, w dniu 17 maja 2022r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego pod poz. 1929 zostało opublikowane Rozporządzenie nr 2/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Mirzec w powiecie starachowickim. Zgodnie z Rozporządzeniem cały obszar terenu Gminy Mirzec został określony jako zagrożony.

W związku z tym na terenie całej gminy zakazuje się:

1) organizowania, targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę;

2) organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych bez udziału psów i nagonki, na zasadach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

oraz nakazuje się:

1) trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
2) szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia;
3) pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.     

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia zwierząt oraz ludzi zaleca się ostrożność i szczególną rozwagę.

O wszystkich przypadkach nietypowego zachowania się zwierząt dzikich jak również w przypadku znalezienia zwłok zwierząt drapieżnych tj. kuna, lis, jenot lub innych należy niezwłocznie informować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach (tel. 41 274 71 13) lub Urząd Gminy w Mircu (41 27 67 170 wew. 3), policję, lekarzy weterynarii wolnej praktyki. Zaleca się bezwzględnie unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami dzikimi oraz ich zwłokami.

Ponadto, wszystkie psy zgodnie z rozporządzeniem winny być utrzymywane na uwięzi, a koty w zamknięciu. Koty dodatkowo zgodnie z opublikowanym w dniu 17 maja 2022r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego pod poz. 1930, Rozporządzeniem nr 3/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 12 maja 2022r. w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie na terenie powiatu starachowickiego, należy zaszczepić przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Ten sam przepis obowiązuje dla psów niezależnie od sytuacji epizootycznej. Brak ważnego szczepienia podlega karze grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego.

Należy również chronić przed zakażeniem wścieklizną zwierzęta gospodarskie podatne na zakażenie (krowy, konie, owce, kozy) nie pozostawiając ich bez dozoru na pastwiskach.

Rozporządzenie-nr-2.2022

rozporządzenie-nr-3.2022-koty

Powrót do góry