Za nami I Plener Krajoznawczy - Gmina Mirzec

W poniedziałek, 27 września br., odbył się I Plener Krajoznawczy zorganizowany przez Annę Kawalec, Bibliotekę i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec, Szkołę Podstawową w Mircu i Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Mirzec”. Zadanie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu pleneru krajobrazowego z uzdolnionymi uczniami ze szkół podstawowych z terenu gminy Mirzec. W plenerze uczestniczyli uczniowie siedmiu szkół, którzy zostali wytypowani przez nauczycieli plastyki.

Uczestnikami pleneru byli:
Paulina Biernacka – ZSP Jagodne
Natalia Działak -ZSP Jagodne
Maja Milanowska – SP Małyszyn
Julia Okrutny – SP Małyszyn
Gabriela Sieczka – SP Gadka
Weronika Minda – SP Gadka
Zofia Błach – SP Gadka
Weronika Lucińska – SP Tychów Stary
Julia Swat – SP Tychów Stary
Paweł Mundzik – SP Trębowiec
Michał Potrzeszcz – SP Trębowiec
Aleksandra Stompor – SP Tychów Nowy
Oliwia Kozieł- SP Tychów Stary

Opiekunami byli:;
Joanna Serafin – Sieczka – ZSP Jagodne
Monika Łęcka – SP Trębowiec i SP Małyszyn
Izabela Surdy – Niewczas -Tychów Nowy
Jolanta Węgrzyn – Tychów Nowy
Anna Kawalec  – Mirzec i Gadka

Uczniowie wraz z opiekunami wykonali zdjęcia kapliczek, przydrożnych krzyży w swojej miejscowości. Następnie w Szkole Podstawowej w Mircu odbyły się warsztaty na temat technik rzeźbiarskich poprowadzone przez Annę Kawalec, nauczyciela i artystę plastyka. Po zapoznaniu się z historią ceramiki, jej zastosowaniem, techniką oraz samym materiałem rzeźbiarskim i  narzędziami uczniowie przystąpili do wykonania modelu kapliczki lub krzyża w glinie. Prace nadzorowała Anna Kawalec i Justyna Swat z Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec. Zdjęcia prac wykorzystane zostaną do wydrukowania kalendarza na rok 2022 z logo gminy Mirzec.

Nagrody uczniom wręczył wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, który był pod wrażeniem zdolności młodych artystów i jakości wykonanych prac. Pogratulował uczestnikom warsztatów twórczego myślenia i talentu. Organizatorom podziękował za innowacyjny pomysł, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.

Organizatorzy dziękują dyrektorom szkół, nauczycielom oraz uczniom za udział i pomoc w przeprowadzeniu pleneru.

Powrót do góry