Wyniki konkursu "Moja posesja w świątecznej dekoracji" - Gmina Mirzec

W dniu 7 stycznia br. komisja konkursowa oceniła i wyłoniła zwycięzców w konkursie pn. “Moja posesja w świątecznej dekoracji”. Do ostatniego dnia trwania konkursu, tj. do 31 grudnia 2020 roku, wpłynęło 8 zgłoszeń do Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec. Po zapoznaniu się ze zgłoszeniami konkursowymi, wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce- Monika Kosterna

II miejsce- Anna Duś

III miejsce- Agnieszka Bielecka

Dla zwycięzców czekają nagrody w postaci bonów o wartości: za I miejsce- 400 zł, za II miejsce- 300 zł, za III miejsce-200 zł. O terminie i miejscu wręczenia nagród zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.  Gratulacje dla zwycięzców.

Powrót do góry