Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym - Gmina Mirzec

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach podaje do publicznej wiadomości wykaz placówek zgłoszonych do rejestru miejsc, w których udzielane jest tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych w schroniskach, noclegowniach i ogrzewalniach.

plakat_bezdomni_2020_2021

Powrót do góry