Wnioski o dodatek osłonowy można składać także elektronicznie - Gmina Mirzec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu przyjmuje wnioski o dodatek osłonowy także za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu informuje, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego  można składać na piśmie lub drogą elektroniczną wysyłając wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego. Wnioski należy przesłać na skrzynkę E-PUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, adres: /gopsmirzec/SkrytkaESP. Kontakt do GOPS: tel. 41 276-71-86, 41 271-30-10, mail gopsmirzec@o2.pl

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego przeczytasz tutaj.

Powrót do góry