Wkrótce ruszy remont drogi Trębowiec Mały – Trębowiec Duży - Gmina Mirzec

podpisanie umowy na remont drogi Trębowiec Duży - Trębowiec Mały

Pod koniec listopada 2024 roku w gminie Mirzec przybędzie kolejna estetyczna i funkcjonalna droga, która poprawi bezpieczeństwo podróżowania.

21 marca 2024 roku wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowę z prezesem Dominikiem Podsiadło i Pawłem Pucułkiem członkiem Zarządu firmy Budromost Starachowice. Umowa reguluje warunki wykonania remontu drogi od Trębowca Małego do Trębowca Dużego za kwotę 3 360 839 złotych. Tego samego dnia podpisana została umowa z firmą Spiinwest Mariusz Pająk na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru za kwotę 3 400 złotych. Gmina Mirzec na przeprowadzenie remontu otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 699 165 złotych.

Planowany jest remont na odcinku o długości 1374 metry. W zakresie inwestycji jest częściowa wymiana podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, odtworzenie poboczy z kruszywa, wymiana uszkodzonych przepustów z rur betonowych, wykonanie nowego oznakowania drogi, w tym aktywnego przejścia dla pieszych. Prace mają zostać wykonane w ciągu ośmiu miesięcy od podpisania umowy czyli do 21 listopada 2024 roku. Remont 1374-metrowego odcinka drogi to pierwszy etap większego zadania „Remont drogi gminnej Mirzec-Podborki – Mirzec-Czerwona – Trębowiec Mały – Trębowiec Duży”.

projekty-krajowe

Powrót do góry