Wkrótce I etap remontu drogi w Mircu-Poddąbrowie - Gmina Mirzec

Do końca czerwca 2021 roku wyremontowany zostanie odcinek 890 metrów drogi powiatowej w Mircu-Poddąbrowie.

Planowany koszt remontu wspomnianego odcinka drogi to kwota 1 600 000 złotych. Środki na remont drogi pochodzić będą w 80% z Funduszu Dróg Samorządowych, finansowanego z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego. Dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskał powiat starachowicki, który jest zarządcą drogi. Będzie to kwota 1.280.000 zł. Pozostałe 20% to w całości wkład własny gminy Mirzec. Jest to kwota 320 000 złotych, która zostanie wyasygnowana z budżetu gminy Mirzec.

Fot. Mapy Google

Powrót do góry