Witaj szkoło, czyli ślubowania pierwszaków w Mircu i Osinach - Gmina Mirzec

Jako pierwsi ślubowali 13 października 2021 r. uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Mircu. Uroczystość rozpoczęła dyrektor placówki Alicja Raczyńska, która powitała pierwszaków, ich rodziców i przybyłych gości: wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna i przewodniczącą komisji oświaty Annę Kawalec, po czym przekazała prowadzenie wydarzenia Julii Stompor z klasy V oraz Małgorzacie Wierzbickiej z klasy 4. Pierwszaki, wychowankowie Renaty Boguckiej, zaprezentowali, czego się nauczyli dotychczas w szkole. Wyszło im to bardzo dobrze i mogli przystąpić do uroczystego ślubowania na sztandar po uprzednim odśpiewaniu przez szkolny chór hymnu szkoły. Pierwszaki otrzymały prezenty od swoich starszych kolegów. Następnie każde z dzieci zostało symbolicznie pasowane na pełnoprawnego ucznia przez panią dyrektor. Po akcie pasowania gratulacje i życzenia zostania dobrym obywatelem naszej ojczyzny i gminy złożył pierwszakom wójt Mirosław Seweryn, który z przewodniczącą Anną Kawalec wręczył uczniom prezenty w postaci szkolnych przyborów. Głos zabrała również przewodnicząca rady rodziców Aneta Lewandowska i rodzice. Podziękowali oni wychowawczyni klasy pierwszej oraz wszystkim nauczycielom za przygotowanie dzieci do ślubowania. Dyrektor Alicja Raczyńska wręczyła wójtowi Mirosławowi Sewerynowi dyplom z podziękowaniami od kuratora Kazimierza Mądzika za „promowanie idei dwujęzyczności w województwie świętokrzyskim”, jako że Szkoła Podstawowa imienia Kamili i Józefa Spytków w Mircu uczestniczy w programie wspieranym przez władze gminy i polegającym na prowadzeniu zajęć lekcyjnych w językach polskim i angielskim. Dyplom otrzymała również szkoła. Ślubowanie zakończyły wspólne zdjęcia.

Podobnie przebiegała uroczystość w Szkole Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach, na której był również wójt Mirosław Seweryn. Ślubowanie poprowadziła uczennica klasy VIII Irmina Gibała. Dziesięcioro wychowanków Małgorzaty Cichockiej zaprezentowało swe umiejętności nabyte w szkole i przystąpiło do ślubowania po uprzednim odśpiewaniu przez szkolną społeczność Mazurka Dąbrowskiego. Każde z dzieci zostało pasowane na pełnoprawnego ucznia przez dyrektor placówki Zofię Siwiec olbrzymim ołówkiem przekazanym przez rodziców Magdalenę Wiśnios i Sylwię Janikowską. Każde z dzieci podpisało akt ślubowania odciskiem swego palca i otrzymało błękitny biret oraz dyplom i szkolną legitymację. Wójt Mirosław Seweryn pogratulował pierwszakom wejścia w szeregi pełnoprawnych uczniów i wręczył im prezenty. Podobne upominki świeżo upieczeni uczniowie otrzymali od swych kolegów z klas 0, II, III oraz rodziców a także od przewodniczącego rady gminy Jana Zawiszy, który spotkał się z nimi w klasie.

W najbliższych dniach następne ślubowania w kolejnych szkołach.

Powrót do góry