W trosce o seniorów i osoby przewlekle chore - Gmina Mirzec

W ramach projektu „Walka z epidemią COVID-19 na terenie powiatu starachowickiego”  z RPO województwa świętokrzyskiego władze powiatu zakupiły 2200 pulsoksymetrów. 320 z nich trafiło do gminy Mirzec.

Pulsoksymetry to urządzenia mierzące poziom nasycenia krwi tlenem, czyli tzw. saturację oraz częstotliwość pracy serca. Zaopatrzenie się w domowy pulsoksymetr napalcowy zaleca się szczególnie osobom cierpiącym na choroby układu oddechowego czy sercowo-naczyniowego a także pacjentom starszym z chorobami przewlekłymi. Spadek nasycenia krwi tlenem poniżej 90% oznacza stan alarmowy i wymaga pilnej interwencji medycznej. Pulsoksymetry są bardzo przydatne u wszystkich chorujących na COVID-19.

Starosta powiatu Piotr Babicki oraz wicestarosta Dariusz Dąbrowski przekazali pozyskane urządzenia jednostkom samorządowym niższego szczebla. 320 sztuk pulsoksymetrów wraz z „Dzienniczkami kontroli saturacji” trafiło do gminy Mirzec. Z rąk władz powiatowych odebrał je wójt Mirosław Seweryn.

Zdecydowano, że:
– 210 sztuk pulsoksymetrów otrzyma Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mircu;
– 50 sztuk zostanie przekazanych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu;
-5 sztuk trafi do Rodzinnego Domu Opieki dla Osób Starszych w Mircu;
– a 55 sztuk pozostanie w Urzędzie Gminy w Mircu jako rezerwa z przeznaczeniem dla osób starszych i przewlekle chorych.

Urządzenia monitorujące poziom nasycenia krwi tlenem odebrali: dyrektor SPZOZ w Mircu Andrzej Sokołowski, kierownik GOPS w Mircu Grażyna Potrzeszcz i przedstawiciel domu opieki Małgorzata Cioroch w obecności zastępcy Wójta Gminy Mirzec Anny Piątek oraz inspektora ds. OC Andrzeja Kutwina.

Powrót do góry