W mirzeckim parku powstanie zbiornik retencyjny - Gmina Mirzec

Umowę na budowę zbiornika retencyjnego podpisała Anna Piątek zastępca wójta gminy Mirzec i Urszula Barszcz skarbnik gminy.

Gmina Mirzec otrzymała dofinansowanie na budowę zbiornika retencyjnego w parku podworskim w Mircu.

W środę 27 marca zastępca wójta Gminy Mirzec Anna Piątek przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Mirzec Urszuli Barszcz podpisały umowę o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę zbiornika retencyjnego wraz z urządzeniami technicznymi w części parku podworskiego. Gmina Mirzec otrzymała 475 978 złotych na ten cel. Inwestycja sprawi, że woda po obfitych opadach i roztopach nie będzie zalewać pól. Poprawi się także funkcjonalność terenu oraz estetyka otoczenia obecnego stawu w parku podworskim. Planowane jest odmulenie i pogłębienie obecnego stawu, wzmocnienie kamieniem skarpy zbiornika, wzmocnienie skarpy rowu płytami ażurowymi przy wlocie i wylocie przepustu oraz budowa dojścia do stawideł. Nad brzegiem zbiornika wybudowana zostanie utwardzona kruszywem droga dojazdowa.

Zobacz, gdzie powstanie zbiornik retencyjny

Dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

EFRROW-zbiornik

Powrót do góry