W Gadce powstaje nowe przejście dla pieszych - Gmina Mirzec

Ruszyły prace przy budowie nowego bezpiecznego przejścia dla pieszych w Gadce w rejonie obiektów użyteczności publicznej.

Obecne prowadzone są prace ziemne przygotowawcze do budowy odcinka ciągu pieszego przy drodze powiatowej w sąsiedztwie remizy OSP  w Gadce. Utwardzeniem terenu zajmują się pracownicy firmy Ermanos ze Skarżyska-Kamiennej, wybranej w drodze zapytania ofertowego. Firma wykonuje prace za kwotę 20 697 złotych.

Projekt „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka” realizowany jest  w ramach “Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”. Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację oznakowania poziomego i pionowego trzech przejść dla pieszych w Gadce w sąsiedztwie szkoły, remizy OSP i świetlicy wiejskiej oraz kościoła. Planowane jest zamontowanie czterech znaków informacyjnych „przejście dla pieszych” oraz dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości zasilanych panelami fotowoltaicznymi w poboczu drogi powiatowej. Dodatkowo zamontowane zostaną barierki ochronne przy poboczach drogi. Poprawione zostanie także oznakowanie poziome poprzez malowanie biało-czerwonych pasów i montaż tak zwanych „kocich oczek” przy przejściach przez jezdnię.

W ramach projektu planowane jest także przeprowadzenie szkoleń na temat bezpieczeństwa dla osób dorosłych oraz konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych w gminie. Gmina Mirzec otrzymała dofinansowanie na realizację wszystkich zadań w wysokości  70 800 złotych.

Warto dodać, że projekt dotyczący poprawy bezpieczeństwa w rejonie obiektów użyteczności publicznej w Gadce jest czwartym projektem realizowanym przez gminę Mirzec z programu „Razem bezpieczniej” w ciągu trzech lat funkcjonowania programu. Jesteśmy też rekordzistami w województwie świętokrzyskim – na 16 projektów aż cztery było autorstwa gminy Mirzec.

znaczki-bezpieczny-pieszy

Powrót do góry