Urząd Gminy w Mircu pracuje w reżimie sanitarnym - Gmina Mirzec

Urząd Gminy Mirzec pracuje z zachowaniem rygorystycznych zasad sanitarnych wprowadzonych w celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2.

W pracy Urzędu Gminy wprowadzone zostały modyfikacje, których celem jest ochrona interesantów oraz pracowników Urzędu Gminy. Wprowadzone zostało ograniczenie dotyczące liczby osób, które mogą jednocześnie przebywać w budynku. Na parterze obok wejścia do budynku znajduje się skrzynka podawcza, gdzie można zostawić dokumenty. Wnioski na dodatek osłonowy oraz wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności budynków przyjmowane są w sali konferencyjnej przy zachowaniu ograniczonej liczby interesantów. Na parterze przy wejściu do budynku znajduje się stacja pomiarowo – odkażająca, monitorująca temperaturę ciała oraz umożliwiająca dezynfekcję całej sylwetki osoby przechodzącej.

Jednocześnie zachęcamy interesantów do korzystania z elektronicznych form podawczych: poczty e-mail (sekretariat@mirzec.pl) oraz EPUAP (/MIRZEC/domyslna/) a także kontaktu telefonicznego 41 276-71-70, 41 271-30-33.

Powrót do góry