Udzielanie bezpłatnych porad prawnych w stanie epidemii - Gmina Mirzec

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Starostwo Powiatowe w Starachowicach informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od 26 października 2020 r. do odwołania, zawiesza się osobiste świadczenie nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach na terenie powiatu starachowickiego.

Funkcjonowanie systemu darmowego poradnictwa prawnego oraz darmowego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu starachowickiego, odbywać się będzie telefonicznie i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

W celu uzyskania nieodpłatnej porady prawnej należy zapisać się pod numerem telefonu: 41 276-09-19.

Powrót do góry