Tychów Stary. Zostali pełnoprawnymi uczniami - Gmina Mirzec

Osiemnaścioro uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym złożyło ślubowanie i zostało pasowanych na uczniów.

Uroczystość odbyła się w piątek 23 października. Dyrektor szkoły Sławomir Majchrzak przywitał uczniów szkoły, ich rodziców oraz gości: wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna, sołtysa Tychowa Starego Jana Myszkę oraz przewodniczącego Rady Rodziców radnego Marcina Gwoździa.

W pierwszej klasie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym uczą się: Kacper Barszcz, Mikołaj Cieciora, Jakub Derlatka, Ariel Gostomski, Nikola Kozieł, Aleksander Krasiński, Maja Krzciuk, Marcelina Lejzak, Jakub Luciński, Oliwia Pałys, Rafał Pasternak, Antoni Podsiadło, Jan Seweryn, Adam Sławek, Natalia Stępień, Wiktor Szaran, Michał Wziątek i Urszula Zaborska. Wychowawczynią pierwszoklasistów jest Ewa Szot.

Występ artystyczny w wykonaniu pierwszoklasistów poprzedzili uczniowie klasy ósmej, którzy zapewnili młodszych kolegów, że zawsze mogą liczyć na pomoc uczniów starszych i bardziej doświadczonych. Pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności: recytowali wiersze, śpiewali piosenki, udowodnili, że wiedzą dużo o Polsce i zasadach ruchu drogowego. Po występie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, a dyrektor Sławomir Majchrzak pasował każdego pierwszoklasistę na ucznia. O prawach i obowiązkach uczniów mówił wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, który życzył pierwszoklasistom wielu dobrych doświadczeń podczas szkolnej przygody i niezapomnianych wspomnień ze swojej pierwszej szkoły. Pierwszacy otrzymali upominki od wójta Mirosława Seweryna, starszych kolegów z drugiej klasy, Rady Rodziców oraz sołtysa sołectwa Tychów Stary. Spotkanie zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

Powrót do góry