Tychów Stary. Mamy pełnoprawnych uczniów - Gmina Mirzec

Społeczność szkolna w Tychowie Starym powiększyła się o dwanaścioro pierwszoklasistów.

Ważna uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej imienia Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym w środę 19 października. Tego dnia pierwszoklasiści ślubowali, że będą dobrymi uczniami i postarają się przynosić wiele powodów do dumy szkole, sobie, swoim rodzicom i nauczycielom. Zaproszenie na ślubowanie przyjęli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, kierownik Centrum Usług Wspólnych Agata Mundzik, przewodniczący Rady Rodziców i radny Marcin Gwóźdź, sołtys Tychowa Starego Jan Myszka. Obecnych na uroczystości gości, uczniów szkoły, rodziców i nauczycieli przywitał dyrektor szkoły Sławomir Majchrzak.

Uczniowie pierwszej klasy śpiewali piosenki i recytowali wiersze, udowadniając że wiedzą dużo o zasadach zachowania, polskiej mowie, zadaniach matematycznych, ruchu drogowym i swoim kraju oraz że są godni zostać uczniami Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym. Pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów przez dyrektora szkoły Sławomira Majchrzaka. Życzenia wspaniałej edukacyjnej przygody, wielu przyjaciół w szkole i przyjemnej nauki złożyli najmłodszym uczniom wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przewodniczący Rady Rodziców Marcin Gwóźdź, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Zuzanna Gwóźdź, sołtys Tychowa Starego Jan Myszka. Z programem artystycznym dedykowanym młodszym kolegom wystąpili uczniowie drugiej klasy, którzy przygotowali dla pierwszoklasistów upominki.

W klasie pierwszej uczą się: Alan Barszcz, Antonina Barszcz, Liliana Marlica, Bartosz Mucha, Maria Pacek, Kamil Pedryc, Aleksandra Podgórska, Tomasz Pomorski, Aleksander Strzelec, Amelia Szaran, Tomasz Szaran, Adrian Walczak. Ich wychowawczynią jest Aldona Obara.

Powrót do góry