Tychów Stary. Bezpiecznie w sąsiedztwie szkoły podstawowej - Gmina Mirzec

Bezpieczne przejście w Tychowie Starym koło szkoły

Bezpieczne przejście dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym zostało oddane do użytku.

W czwartek 4 kwietnia odbył się odbiór prac. Uczestniczyli w nim przedstawiciele gminy Mirzec z wójtem Mirosławem Sewerynem, wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski, członek Zarządu Powiatu Starachowickiego Jerzy Materek, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Starachowickiego Ryszard Nowak, Beata Stąpor dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, radny Mirosław Niewczas, sołtys Jan Myszka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym Sławomir Majchrzak, przedstawiciel wykonawcy Dariusz Fijałkowski, kierownik budowy Tadeusz Serafin oraz inspektor nadzoru Mariusz Pająk.

Inwestycja, której inicjatorem była Gmina Mirzec, powstała w ciągu drogi powiatowej. Kosztowała 262 000 złotych, z czego 160 000 złotych to dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju. Gmina Mirzec przekazała wkład własny w wysokości 52 000 złotych a Powiat Starachowicki w wysokości 50 000 zł.

W rejonie przejścia zamontowane zostały dwa aktywne znaki „przejście dla pieszych” wyposażone w lampy LED zasilane z panelu fotowoltaicznego, lampy doświetlające przejście zasilane turbiną wiatrową i panelem fotowoltaicznym. Na jezdni pomalowano biało-czerwone pasy, zamontowano „kocie oczka”, barierki ochronne na długości 10 metrów oraz kamerę monitorującą. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa ma także radarowy wyświetlacz prędkości zamontowany przy drodze przed przejściem dla pieszych.

Zobacz więcej zdjęć

Powrót do góry