Tychów Nowy. Na co pójdzie fundusz sołecki? - Gmina Mirzec

Mieszkańcy Tychowa Nowego zdecydowali, że pieniądze na tegoroczny fundusz sołecki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym „Niwy”.

Zebranie sołeckie w Tychowie Nowym odbyło się we wtorek 17 maja. Uczestniczyli w nim wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radny z Tychowa Nowego Sylwester Spadło, sołtys Jadwiga Matysek oraz mieszkańcy sołectwa. Obecni na zebraniu zdecydowali o zmianie przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Tychów Nowy na 2022 rok. Kwota 36 786,55 złotych zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym „Niwy”. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla tego zadania oraz uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń umożliwi uzyskanie pozwolenia na budowę parkingu obok budynku „Niwy” w ramach funduszu sołeckiego.

Wójt Mirosław Seweryn poinformował obecnych na zebraniu o wniosku grupy mieszkańców w sprawie zmiany granic sołectwa Tychów Nowy, omówił zasadność reaktywacji działalności Gminnej Spółki Wodnej oraz przekazał informację o wysokości lokalnych podatków i opłat, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami. Warto podkreślić, że w 2022 roku wysokość podatków i opłat we gminie Mirzec pozostała na ubiegłorocznym poziomie.

Powrót do góry