Trwa konkurs "Moja posesja w świątecznej dekoracji" - Gmina Mirzec

Przypominamy, że do 31 grudnia br. trwa konkurs “Moja posesja w świątecznej dekoracji”.

Informacje na temat konkursu znajdują się poniżej oraz na stronie www.biok-mirzec.pl

Wójt Gminy Mirzec  oraz  Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy Mirzec do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem:  ,,Moja posesja w świątecznej dekoracji”.

Co roku wielu mieszkańców naszej gminy w okresie Świąt Bożego Narodzenia dekoruje swoje domy, ogródki, balkony. Zachęcamy Państwa, aby w tym roku uwiecznić swoje udekorowane posesje i wziąć udział w konkursie.

Na zgłoszenia czekamy do 31 grudnia 2021 roku.

Aby wziąć udział w konkursie należy zaakceptować  regulamin konkursu.

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy Mirzec, którzy sfotografują swoją udekorowaną świątecznie posesję.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz dostępny na stronach internetowych w nieprzekraczalnym terminie, tj.  do 31 grudnia 2021 roku.
 4. Na stronie  www.biok-mirzec.pl znajduje się formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić, podając swoje dane kontaktowe wraz z opisem, co przedstawiają załączone zdjęcia np.: adres posesji, udekorowany balkon, podwórko itp. oraz załączyć max. 3 zdjęcia w formacie jpg. o rozmiarze nieprzekraczającym 6MB (każde).
 5. Uczestnik, wysyłając zgłoszenie do konkursu, oświadcza, że:
  • jest osobą pełnoletnią;
  • jest autorem zdjęć i posiada do nich pełnię praw autorskich,
  • zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  • nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłaszania przez osoby trzecie roszczeń w związku z zamieszczonymi zdjęciami;
  • udziela zgody na nieodpłatne korzystanie przez Organizatorów ze zdjęć w celach promocyjnych konkursu oraz gminy Mirzec.
 6. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną posesję.
 7. Przesłanie materiałów do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Termin konkursu.
  a) Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia regulaminu na stronie internetowej gminy Mirzec mirzec.pl oraz na stronie BiOK www.biok-mirzec.pl .
  b) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej gminy Mirzec oraz Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec a także w mediach społecznościowych nie później niż do 8 stycznia 2022r.

  Kryteria oceny
  :
  1. wystrój w obrębie całej posesji,
  2. nawiązanie do tradycji świątecznej (bożonarodzeniowej),
  3. walory estetyczne,
  4. oryginalność pomysłu na dekorację.

  Rozstrzygnięcie konkursu
  1. Oceny zgłoszonych dekoracji dokona komisja konkursowa.
  2. W terminie do 8 stycznia 2022 roku komisja konkursowa dokona przeglądu zgłoszeń do konkursu a także, jeżeli zajdzie taka potrzeba, dokona wizytacji w terenie wybranych posesji biorących udział w konkursie.
  3. Z przeglądu komisja sporządzi protokół.
  4. Zwycięscy konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagród zostaną powiadomieni telefonicznie.

  Nagrody
  Lureatom zostaną przyznane nagrody w formie  rzeczowej (talony):
 • za I miejsce – talon o wartości 400,00 zł,
 • za II miejsce – talon o wartości 300,00 zł,
 • za III miejsce – talon o wartości 200,00 zł.

  Postanowienia końcowe:
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 3. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na upublicznienie swojego imienia i nazwiska jak również zdjęć posesji i informacji o uzyskanej przez niego nagrodzie na stronach internetowych gminy Mirzec i BiOKGM oraz w mediach społecznościowych i ewentualnie w prasie lokalnej.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez uczestników konkursu nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Ośrodku Kultury w Mircu pod numerem telefonu 41 27 13 586.

Pod tym adresem można wypełnić swoje zgłoszenie:

https://biok-mirzec.pl/aktualnosci/moja-posesja-w-swiatecznej-dekoracji-konkurs/

lub przesłać na adres: gdki.mirzec@interia.pl z uwzględnieniem wymagań dotyczących zdjęć

Powrót do góry