Trębowiec, Osiny, Tychów Nowy. Odbiór odpadów budowlanych - Gmina Mirzec

Kontener z odpadami remontowo-budowlanymi

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectw Trębowiec, Osiny oraz Tychów Nowy, że 13 listopada 2023 roku przy remizie OSP Trębowiec, w miejscowości Osiny – Mokra Niwa na działce obok zbiornika „Glinianki” oraz w miejscowości Tychów Nowy przy drodze (naprzeciwko sklepu – między posesją nr 126,  a nr 130 ) od godz. 10.00 do 18.00  wystawiony zostanie kontener, do którego będzie można wrzucić odpady remontowo-budowlane.

Do odpadów remontowo budowlanych zaliczamy:
-odpady z betonu oraz gruz betonowy, np. gruz z posadzek betonowych;
-gruz ceglany, np. cegły, pustaki;
-resztki cementu, gipsu;
-tynki, tapety, okleiny;
-odpady z materiałów ceramicznych i elementy wyposażenia np. wanny, zlewy, płytki ceramiczne,  itp.;
-materiały izolacyjne;
-wiadra po farbach do ścian i sufitów;
-drewno np. belki, deski, boazeria, panele itp.

Do kontenera nie należy wrzucać odpadów niebezpiecznych typu: płyty azbestowo-cementowe. Podczas zapełniania kontenera prosimy o zachowanie czystości i porządku.

Należy pamiętać, że odbiorem objęte są odpady powstałe z drobnych remontów prowadzonych przez mieszkańców we własnym zakresie. Odpady powstałe z remontów wykonywanych przez firmy remontowo-budowlane, realizujące roboty budowlane na zlecenie, powinny zostać odebrane przez te firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powrót do góry