Traktor usprawni utrzymanie porządku w gminie - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec podpisała umowę na zakup traktora komunalnego wraz ze sprzętem towarzyszącym. Urządzenie pozwoli efektywniej zadbać o utrzymanie porządku na terenie gminy Mirzec.

W poniedziałek wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika gminy Mirzec Urszuli Barszcz podpisał umowę na zakup traktora komunalnego wraz ze sprzętem towarzyszącym z przedstawicielem firmy Usługowo – Handlowej Agro-Serwis z Gojcowa. Wykonawca zobowiązał się do przekazania sprzętu w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy.

Zakupiony ciągnik będzie służył nie tylko do koszenia poboczy przy drogach, ale także do odśnieżania chodników, posypywania ich piaskiem i solą oraz zamiatania.

Powrót do góry