Termomodernizacja remizy w Osinach na ukończeniu - Gmina Mirzec

Trwają prace przy termomodernizacji remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach.

We wtorek prace przy postępach na budowie wizytowali Mirosław Seweryn, wójt gminy Mirzec oraz przewodniczący Rady Gminy w Mircu oraz radny z Osin Jan Zawisza. Pracownicy Firmy Remontowo – Budowlanej SGBUD z Kielc wymienili już okna oraz drzwi zewnętrzne w budynku, ocieplili strop oraz ściany zewnętrzne a także ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu. Obecnie trwają intensywne prace wewnątrz budynku. Kończą się prace przy wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz montażu klimakonwektorów służących do regulacji temperatury wewnątrz pomieszczeń. Zakres prac obejmuje także montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

Prace przy realizacji zadania „Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny cz. II – OSP Osiny” mają zakończyć się do 31 maja 2021 roku. Ich koszt to 394.908 złotych.

„Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny” jest dofinansowana ze środków RPOWŚ na lata 2014 – 2020 (415 832 zł) oraz budżetu państwa (48 921 zł). Gmina z własnego budżetu pokryje koszty w łącznej kwocie 531 693 zł za obydwa budynki. Funkcję inżyniera nadzoru nad zadaniem pełni firma Arkada Dela z Radomia za kwotę 10 000 złotych za obydwa budynki.

Powrót do góry