Tereny rekreacyjne w Mircu oddane do użytku - Gmina Mirzec

Widok z lotu ptaka na zbiornik wodny i staw kąpielowy w Mircu

Na mieszkańców i turystów czekają między innymi zbiornik wodny, staw kąpielowy z plażą z leżakami i boiskiem do siatkówki, plac zabaw, skate park, tyrolka, ścianka wspinaczkowa, punkt widokowy, siłownia zewnętrzna, ścieżka zdrowia, punkt obsługi rowerzystów.

Oficjalne oddanie do użytków terenów rekreacyjno-sportowych w centrum Mirca nastąpiło w pierwszy dzień wiosny 21 marca 2024 roku. Zgromadzonych uczestników wydarzenia przywitał wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, który podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania tej zaplanowanej z bardzo dużym rozmachem inwestycji. Szczególne podziękowania usłyszeli marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Robert Książka przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, radni Rady Gminy w Mircu z przewodniczącym Janem Zawiszą, wykonawca inwestycji Hubert Olejarz prezes firmy Freedom oraz Tomasz Stawczyk kierownik robót, pracownicy Referatu Inwestycji z kierownikiem Ryszardem Nowakiem a także nieobecni na spotkaniu poseł Krzysztof Lipiec i radny Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Pruś. W otwarciu terenów rekreacyjnych uczestniczyli także radni powiatowi, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, seniorzy z Klubu Senior+ z kierownik Anną Kawalec, kierownicy i zastępcy kierowników referatów Urzędu Gminy w Mircu z sekretarz Anną Piątek. Przedszkolacy z Przedszkola Publicznego w Mircu przyszli ze swoimi opiekunkami oraz dyrektor Marleną Bonio, która z tego dnia występowała jako Pani Wiosna.

Zakres inwestycji przedstawił kierownik Referatu Inwestycji Ryszard Nowak. Udanej inwestycji, przeprowadzonej przy finansowaniu z trzech źródeł, pogratulowali wójtowi Mirosławowi Sewerynowi marszałek województwa Andrzej Bętkowski i Robert Książka z Banku Gospodarstwa Krajowego. Hubert Olejarz wykonawca inwestycji podkreślił, że jest dumny ze zrealizowanego obiektu.

Po części oficjalnej wszyscy udali się na spacer wokół zbiornika z Panią Wiosną. Gościom podobało się wyposażenie wiaty grillowej na sztucznej wyspie, widoki z punktu widokowego, gdzie odbywał się plener malarski, wyposażenie plaży w leżaki i boisko do piłki plażowej oraz część rekreacyjno-sportowa: tyrolka, skatepark, ścianka wspinaczkowa, plac zabaw, które testowała grupa uczniów Szkoły Podstawowej w Mircu. Na pobliskim Orliku zorganizowano towarzyskie rozgrywki w piłkę nożną i dwa ognie dla reprezentacji szkół z gminy Mirzec. Przedszkolacy zaprosili uczniów z zerówki w Szkole Podstawowej w Mircu na wspólną zumbę i zabawy ruchowe w nowej sali widowiskowej przy przedszkolu. Grupa seniorów z Klubu Senior+ udała się na spacer z kijkami nordic walking do parku podworskiego, gdzie wybudowano ścieżkę zdrowa oraz stoły do gry w szachy i warcaby.

Po zwiedzeniu goście oraz uczestnicy rozgrywek sportowych zostali zaproszeni na słodki poczęstunek w budynku kawiarni, z okien której rozciąga się widok na zbiornik wodny.

Zakres inwestycji, czyli co dokładnie zostało zrobione

Prace przy największej inwestycji w historii gminy Mirzec czyli rewitalizacji centrum Mirca zakończyły się pod koniec 2023 roku. To zakrojone na ogromną skalę przedsięwzięcie mocno zmieniło krajobraz Mirca. Nieużytkowane dotychczas podmokłe tereny zamieniły się w centrum rekreacyjno- wypoczynkowe dla mieszkańców i turystów.

Przygotowania do przeprowadzenia tej inwestycji trwały kilka lat. W lipcu 2020 roku przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji budowy rekreacyjnego zbiornika wodnego oraz zagospodarowania architektoniczno–urbanistycznego terenów wokół zbiornika. Wybrany wykonawca opracował dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wiosną 2022 roku podpisana została umowa z firmą Freedom Hubert Olejarz ze Skarżyska-Kamiennej. Wykonanie prac kosztowało ponad 22 miliony złotych z czego blisko 19 milionów to pieniądze pozyskane z trzech źródeł: 4 145 406 złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020, 12 750 000 złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych oraz 2 000 000 złotych z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Najdroższą częścią inwestycji była budowa zbiornika wodnego o powierzchni hektara na działce za przedszkolem i orlikiem oraz utworzenie wokół zbiornika strefy rekreacyjnej. Na zbiorniku wybudowano wyspę połączoną mostem z brzegiem zbiornika. Od wschodniej strony zbiornika znajduje się wybudowany w unikalnej technologii staw kąpielowy z piaszczystą plażą i leżakami oraz boiskiem do piłki plażowej. W sąsiedztwie zbiornika wodnego na nasypie ziemnym wybudowany został taras widokowy. Wzdłuż alejki prowadzącej od tarasu do budynku kawiarnianego umieszczono urządzenia siłowni zewnętrznej.

Dużą część terenu zajmuje infrastruktura służąca aktywnemu wypoczynkowi. Na placu przed budynkiem edukacyjno-kawiarnianym oraz budynkami gospodarczymi powstały skate park, tyrolka, plac zabaw oraz ścianka wspinaczkowa. Teren został skomunikowany za pomocą ścieżki spacerowej i ścieżki rowerowej. Wybudowano parking dla samochodów osobowych. Ustawiono ławeczki, zamontowano oświetlenie typu LED, urządzono tereny zielone oraz łąki kwietne. Kolejne piękne miejsce rekreacji powstało na wyspie na zbiorniku wodnym. To przestronna, stylowa wiata grillowa z ławeczkami oraz hamakami, która posłuży do organizacji spotkań integracyjnych.

W ramach rewitalizacji centrum Mirca zadbano także o infrastrukturę przyjazną turystom. Na parkingu w centrum Mirca wybudowane zostało miejsce obsługi rowerzystów oraz wiaty handlowe, a nieopodal budynku biblioteki toalety publiczne. Ustawiony został także witacz z napisem „Gmina Mirzec” oraz granitowe globusy i zegar słoneczny.

Na placu przy Przedszkolu Publicznym w Mircu wybudowana została sala widowiskowa wraz z łącznikiem i instalacją fotowoltaiczną, która będzie służyć przedszkolakom i ich wychowawcom do organizacji zajęć sportowo – ruchowych. Sala będzie także miejscem organizacji przedszkolnych spotkań i uroczystości.

Po remoncie zmienił się wygląd remizy OSP w Mircu oraz odnowiono teren wokół Pomnika Ofiar II Wojny Światowej. Zamontowano nowe oświetlenie, a teren został objęty monitoringiem. W parku podworskim wybudowane zostały urządzenia ścieżki zdrowia oraz ustawiono stoliki do gry w szachy lub warcaby. Warto dodać, że w latach 2022 – 2023 dzięki dofinasowaniu z Urzędu Marszałkowskiego i środkom z budżetu gminy Mirzec park podworski diametralnie zmienił wygląd. Ułożono alejkę z kostki brukowej, zamontowano pergole, ławeczki i oświetlenie parkowe, posadzono rośliny miododajne. Gmina Mirzec jest w trakcie przygotowań do budowy w parku zbiornika wodnego, który podniesie atrakcyjność tego terenu. Co ważne, na realizację tej inwestycji podnoszącej atrakcyjność Mirca otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie niemal pół miliona złotych.

Zobacz galerię zdjęć

Znaczki-EFRR

Powrót do góry