zebranie Archives - Gmina Mirzec

Łukasz Zając i Rafał Rokita odebrali odznaki przyznane przez Polski Związek Wędkarski za zasługi dla  wędkarstwa.

Odznaczenia przekazał Paweł Książka delegat Polskiego Związku Wędkarskiego podczas zebrania sprawozdawczego za 2022 rok, które odbyło się w niedzielę 6 listopada w świetlicy wiejskiej w Mircu. W zebraniu oprócz członków Koła Wędkarskiego nr 35 w Mircu uczestniczył wójt gminy Mirzec …

Obydwa zebrania związane były ze zmianą nazw przedsięwzięć realizowanych w 2021 w ramach funduszy sołeckich wsi. Pierwotnie mieszkańcy Ostrożanki zdecydowali o tym, że z funduszu sołeckiego wyposażą Klub Tradycji i Nowoczesności w Ostrożance oraz doposażą stołówkę w Szkole Podstawowym w Tychowie Starym, gdzie chodzą dzieci z Ostrożanki. Ponieważ jednak szkoła pozyskała na ten cel środki …

Powrót do góry