Zarząd OSP Ostrożanka Archives - Gmina Mirzec

Podsumowanie działalności za 2022 rok oraz plany na 2023 rok były głównymi tematami zebrania sprawozdawczego Zarządu i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance.

Zebranie sprawozdawcze Zarządu i druhów ochotników Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance odbyło się w sobotę 25 lutego. Uczestniczyli w nim wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Tadeusz …

Powrót do góry