wyposażenie stanowiska pracy Archives - Gmina Mirzec

Plakat promujący projekt Aktywizacja szansą na sukces

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. prowadzi nabór wniosków na refundację doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego.

Nabór prowadzony jest w ramach projektu ,,Aktywizacja szansą na sukces” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Kwota …

Powrót do góry