Wnioski na stypendium Archives - Gmina Mirzec

Do 15 stycznia można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wyniki osiągnięte od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku w różnych dyscyplinach sportowych.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Mircu w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników z terenu Gminy Mirzec za osiągnięte wyniki sportowe stypendium …

Powrót do góry