uzupełnienie danych Archives - Gmina Mirzec

Krowa, Osiny.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o konieczności uzupełnienia danych działalności (siedzib stada) przez posiadaczy zwierząt gospodarskich.

Do 6 stycznia 2024r. należy uzupełnić w aplikacji IRZplus dane dla siedziby stada dotyczące gatunków bydło, owce, kozy –„opis systemu utrzymywania” oraz dla gatunku świnie „opis modelu produkcji oraz systemu utrzymywania świń”. Jest to warunek niezbędny do przyznania płatności …

Powrót do góry