Szkolenie dla rolników Archives - Gmina Mirzec

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności zapraszają na bezpłatne warsztaty dotyczące funkcjonowania spółdzielni energetycznych.

W trakcie warsztatów omówione zostaną podstawy działania spółdzielni energetycznych jako nowych podmiotów na polskim rynku, poruszone zostaną dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie oraz modele funkcjonowania i możliwości finansowania.Warsztaty organizowane są stacjonarnie w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (MODR) w Karniowicach …

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe „ Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego- wybrane aspekty praktyczne”.

Szkolenie odbędzie się na platformie e-learningowej www.cdrkursy.edu.pl w terminie od 7-28.02.2022r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich. Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu wybranych aspektów wpływających na …

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają rolników do udziału w darmowym internetowym webinarium, które odbędzie 15 i 16 lipca 2021 r o godz. 11.00.

Spotkanie rozłożone zostało na dwa dni, aby umożliwić jak największej grupie rolników skorzystanie z tej …

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje szkolenie uzupełniające o nazwie “Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie”.

Szkolenie odbędzie się  8 marca 2021 roku (poniedziałek) w  świetlicy w budynku remizy  OSP Tychów Stary 17 gm. Mirzec, o godz …

Powrót do góry