szkolenie dla mieszkańców Archives - Gmina Mirzec

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe „ Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego- wybrane aspekty praktyczne”.

Szkolenie odbędzie się na platformie e-learningowej www.cdrkursy.edu.pl w terminie od 7-28.02.2022r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich. Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu wybranych aspektów wpływających na …

Powrót do góry