szkolenia Archives - Gmina Mirzec

Akademia Przedsiębiorczości rozpoczęła realizację projektu „KAM Kompleksowa Aktywizacja Osób Młodych”.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych  w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa świętokrzyskiego, będących uczestnikami projektu, uzyskany poprzez udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, realizowanych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie naboru w okresie …

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Młodzi, Aktywni z POWER-em” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt zakłada aktywizację zawodową i zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 osób wieku 18-29 lat (do dnia 30 urodzin), które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz są osobami:

– biernymi …

Firma CERTES sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatem Starachowickim realizuje projekt „Starachowicki Inkubator Zawodów”, umożliwiający zdobycie kompetencji i kwalifikacji istotnych na rynku pracy.

Ważna informacja dla mieszkańców powiatu starachowickiego w wieku co najmniej 50 lat, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Rozpoczął się nabór do projektu „Starachowicki Inkubator Zawodów”, realizowany przez firmę CERTES sp. z …

Powrót do góry