Szkoła Przywódców Archives - Gmina Mirzec

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach  zaprasza do udziału w rekrutacji do Szkoły Przywództwa, której celem jest zwiększenie umiejętności liderskich i partycypacyjnych świętokrzyskich działaczy i działaczek.

W naborze mogą uczestniczyć osoby z województwa świętokrzyskiego, aktywistki/aktywiści oraz liderki/liderzy wprowadzający zmiany w środowisku i wywodzący się z organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z województwa świętokrzyskiego. Szkolenie skierowane jest do …

Powrót do góry