Świadczenie ratownicze Archives - Gmina Mirzec

Komisja Gminna, powołana zarządzeniem Wójta Gminy Mirzec Mirosława Seweryna do kwalifikacji wniosków druhów spełniających wymagania do przyznania świadczenia ratowniczego zakończyła pierwszy etap prac.

W dniu 31 marca 2022r komisja dokonała przeglądu potwierdzeń udziału w zdarzeniach za lata 2004 do 2021 na podstawie dokumentacji znajdującej się w Urzędzie Gminy w Mircu oraz dokonała weryfikacji poprawności, kompletności i …

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podaje do wiadomości informację o powołaniu Komisji w sprawie świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

1 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2021r. poz. 2490), która określa: zadania ochotniczych straży pożarnych, zasady przygotowania …

Powrót do góry