stołówka Tychów Stary Archives - Gmina Mirzec

29 września 2021 r. w Urzędzie Gminy w Mircu zostały podpisane umowy pomiędzy Gminą Mirzec, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictw przez dyrektor Szkoły Podstawowej w Mircu Alicję Raczyńską i dyrektora Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym Sławomira Majchrzaka, a „More Blue Sp. z o.o.” reprezentowaną przez prezesa Cezarego Kopyckiego i wybraną  w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie …

Powrót do góry