spis powszechny Archives - Gmina Mirzec

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

Jak można się spisać?

Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej lub wywiad z rachmistrzem.Rachmistrz będzie dzwonił z numeru telefonu 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrzowi nie możesz odmówić realizacji spisu.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział …

Rachmistrza, który odwiedza respondenta w celu przeprowadzenia wywiadu spisowego można poprosić o wylegitymowanie się oficjalnym identyfikatorem. Każdy rachmistrz powinien mieć go przy sobie i okazać na prośbę respondentowi.

Identyfikator musi zawierać następujące informacje:

imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,numer identyfikatora oraz hologram,nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,okres, na jaki identyfikator został wystawiony,informację na odwrocie, na terenie jakiego województwa rachmistrz jest upoważniony do zbierania danych.

W przypadku dalszych  wątpliwości …

Powrót do góry