Rządowy Program Rozwoju Dróg Archives - Gmina Mirzec

Droga gminna w miejscowości Krzewa

Firma Budromost Starachowice zajmie się remontem drogi gminnej w Krzewie przez wieś.

W piątek 6 października wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik Gminny Urszuli Barszcz umowę z firmą Budromost na remont 1783 metrów gminnej drogi od granicy województwa do skrzyżowania z drogami prowadzącymi do Małyszyna i do Tychowa Nowego. Zakres prac obejmie częściową …

Powrót do góry