Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych Archives - Gmina Mirzec

radni Sylwia Błach i Marcin Drabik, wójt Mirosław Seweryn i kierownik IN Ruyszard Nowak podczas spotkania na inwestycji przebudowa chodnika w Gadce

Ku końcowi zmierzają prace przy budowie pierwszego etapu chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Gadce.

Postępy prac na budowie oceniali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radni z Gadki Sylwia Błach i Marcin Drabik oraz kierownik Referatu Inwestycji Ryszard Nowak. W tym roku prace prowadzone są na odcinku od początku wsi do skrzyżowania z drogą prowadzącą …

Powrót do góry