rozpoczęcie roku szkolego Mirzec Archives - Gmina Mirzec

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mircu zgromadzeni w sali gimnastycznej na rozpoczęciu roku szkolnego

4 września 2023 roku po wakacyjnym wypoczynku uczniowie wrócili do szkół.

W Mircu rok szkolny rozpoczął się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Świętego Leonarda, którą odprawił ksiądz wikariusz Paweł Bańkowski. W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe ze szkół w Mircu, Tychowie Starym, Tychowie Nowym oraz Trębowcu. Ksiądz Paweł w homilii porównał naukę do wyścigu kolarskiego …

Powrót do góry