rolnictwo precyzyjne Archives - Gmina Mirzec

Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego zaprasza do wzięcia w udziału w badaniu ankietowym na temat popularności rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwach rolnych.

W związku z dynamicznie rozwijającym się sektorem technologii kosmicznych wykorzystywanych w rolnictwie oraz w obliczu wzmożonej aktywności naszych zachodnich sąsiadów w zakresie wykorzystania tych technologii, Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego postanowiła przygotować raport dotyczący popularności rolnictwa precyzyjnego …

Powrót do góry