Rewitalizacja Mirca Archives - Strona 2 z 2 - Gmina Mirzec

Rewitalizacja Mirca wchodzi w najważniejszą, decydującą fazę. Wartość prac budowlanych to blisko 20 milionów złotych finansowanych w 95% ze środków pozyskanych spoza budżetu gminy Mirzec. Wkład własny gminy do tych prac to tylko kwota około 900 tysięcy złotych. Po wielu miesiącach przygotowań, zabiegania o finansowanie z różnych źródeł, kompletowania dokumentacji, uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń …

Ocieplenie budynku oraz wymiana elewacji a także drzwi i okien w  budynku remizy OSP w Mircu to plany na najbliższe dwa lata jeśli chodzi o inwestycje na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu.

W sobotę 26 lutego w remizie OSP w Mircu odbyło się zebranie podsumowujące działalność OSP Mirzec w 2021 roku. Zebraniu przewodniczył komendant mirzeckiej …

Bardzo dobre wiadomości z Banku Gospodarstwa Krajowego. Gmina Mirzec otrzymała 12 750 000 złotych na drugi etap rewitalizacji Mirca.

Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Pieniądze zostaną przeznaczone na „Zintegrowaną rewitalizację centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworzący strefy turystyki, relaksu i aktywności”.

– Chciałbym w imieniu mieszkańców …

Dobre wiadomości dla mieszkańców gminy Mirzec. Otrzymaliśmy 3 miliony złotych na inwestycje z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

O wsparciu dla samorządów ze strony rządu mówili we wtorek 8 grudnia podczas konferencji prasowej przed budynkiem Urzędu Gminy w Mircu poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec i przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, którzy pogratulowali wójtowi gminy Mirzec …

Powrót do góry