remont drogi Osiny Majorat Archives - Gmina Mirzec

W tym roku przeprowadzony zostanie remont na blisko 500-metrowym odcinku drogi należącej do Gminy Mirów stanowiącej dojazd do posesji leżących na terenie gminy Mirzec.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz podpisał w poniedziałek 29 maja porozumienie z wójtem gminy Mirów na mocy którego Gmina Mirzec przekaże Gminie Mirów 95 000 złotych dofinasowania …

Ruszyły prace przy remoncie drogi dojazdowej prowadzącej między innymi do posesji w Osinach-Majoracie.

Ta potrzebna mieszkańcom Osin-Majoratu inwestycja mogła dojść do skutku dzięki współpracy dwóch sąsiednich samorządów: Gminy Mirzec i Gminy Mirów. Droga, którą do swoich posesji dojeżdżają mieszkańcy Osin-Majoratu znajduje się na terenie gminy Mirów. Inwestycję może przeprowadzić samorząd, który jest właścicielem terenu, czyli gmina …

Dzięki współpracy dwóch sąsiednich samorządów: Gminy Mirzec i Gminy Mirów uda się wyremontować drogę dojazdową do posesji w Osinach-Majoracie.

We wtorek 12 kwietnia wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Mirzec Urszuli Barszcz podpisał umowę z wójtem gminy Mirów Arturem Siwiorkiem, na mocy której Gmina Mirzec przekaże dotację celową, przeznaczoną na wykonanie inwestycji na …

Powrót do góry