Remont drogi Krzewa Archives - Gmina Mirzec

Droga w Krzewie po częściowym odbiorze

Mimo zimowej pory prace przy remoncie drogi przez Krzewę idą bardzo sprawnie. Jest szansa na zakończenie robót przed terminem.

W środę 27 grudnia odbył się częściowy odbiór prac wykonanych przy remoncie drogi gminnej prowadzącej przez Krzewę. Uczestniczyli w nim wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radny z Małyszyna Kazimierz Kozieł, sołtys Małyszyna Iwona Stępień, Marcin Markowski kierownik …

Postępy prac na drodze w Krzewie sprawdzali S. Płaneta, wójt M. Seweryn, radni A. Idzik-Napiórkowska i K. Kozieł

Rozpoczęły się prace ziemne przy remoncie drogi gminnej prowadzącej przez wieś w Krzewie.

We wtorek inwestycję wizytowali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn wraz z radnymi sołectwa Małyszyn Agnieszką Idzik-Napiórkowską i Kazimierzem Kozłem oraz Sławomirem Płanetą pracownikiem Urzędu Gminy w Mircu odpowiedzialnym za inwestycje drogowe.

Pracownicy firmy Budromost, która realizuje inwestycję, rozpoczęli prace od odhumusowania poboczy drogi na …

Droga gminna w miejscowości Krzewa

Firma Budromost Starachowice zajmie się remontem drogi gminnej w Krzewie przez wieś.

W piątek 6 października wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik Gminny Urszuli Barszcz umowę z firmą Budromost na remont 1783 metrów gminnej drogi od granicy województwa do skrzyżowania z drogami prowadzącymi do Małyszyna i do Tychowa Nowego. Zakres prac obejmie częściową …

Podpisanie umowy na remont drogi w Krzewie z wojewodą świętokrzyskim

Mamy 3 174 439 złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej przez wieś w Krzewie!

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowę z wojewodą Zbigniewem Koniuszem na dofinasowanie remontu drogi gminnej prowadzącej przez wieś w Krzewie. Dofinansowanie w wysokości 70% kosztów (3 174 439 złotych) pochodzi z …

Droga gminna w Krzewie, granica województwa

Gmina Mirzec otrzymała 3 174 439 złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej przez wieś w Krzewie. Jest także dofinansowanie na remont łącznika w Mircu-Poddąbrowie.

Wniosek gminy Mirzec znalazł się na liście podstawowej zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na wykonanie inwestycji szacowanej na 4 534 914 złote otrzymaliśmy 70% dofinansowania …

Powrót do góry