Przebudowa drogi Osiny Archives - Gmina Mirzec

Przebudowana droga gminna w Osinach.

Po dziesięciu miesiącach intensywnych prac zakończyła się przebudowa ostatniego, trzeciego odcinka drogi gminnej prowadzącej przez Osiny.

Mieszkańcy mają do dyspozycji szeroką na pięć metrów drogę z poboczami i chodnikami dla pieszych o łącznej długości 3,3 kilometra od lasu do granicy województwa świętokrzyskiego.

W środę 26 lipca, na dwa miesiące przed planowanym terminem, odbył się odbiór wykonanych prac …

Pracownicy firmy Budromost rozpoczęli prace przy przebudowie ostatniego odcinka drogi gminnej w Osinach.

Prace rozpoczęły się na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 744 w kierunku granicy z województwem mazowieckim i gminą Mirów. W czwartek 29 grudnia odbył się odbiór cząstkowy prac. Uczestniczyli w nim pracownicy Urzędu Gminy w Mircu z wójtem Mirosławem Sewerynem, radny z …

Na przebudowę czeka jeszcze ostatni, trzeci odcinek drogi gminnej w Osinach od kościoła do granicy z gminą Mirów.

Przetarg na przebudowę drogi został już rozstrzygnięty, w najbliższych dniach planowane jest podpisanie umowy z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Przebudowa będzie kosztowała 4 969 200 złotych przy dofinansowaniu w wysokości 4 600 000 złotych, które Gmina Mirzec otrzymała …

Powrót do góry