praca Archives - Gmina Mirzec

Akademia Przedsiębiorczości rozpoczęła realizację projektu „KAM Kompleksowa Aktywizacja Osób Młodych”.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych  w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa świętokrzyskiego, będących uczestnikami projektu, uzyskany poprzez udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, realizowanych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie naboru w okresie …

Projekt „Giełda staży” skierowany jest do osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy z województwa świętokrzyskiego.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Giełda staży” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, który ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze województwa świętokrzyskiego poprzez udzielnie wsparcia w …

Powrót do góry