Powstanie Warszawskie Archives - Gmina Mirzec

1 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00 na terenie województwa świętokrzyskiego zostanie przeprowadzony trening systemu alarmowania ludności cywilnej, który jednocześnie będzie upamiętnieniem 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Zgodnie z Zrządzeniem nr 80/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku Wojewody Świętokrzyskiego w ramach treningu wyemitowany zostanie sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę.

W 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia, punktualnie o godz. 17.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe w strażnicach Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Mirzec.

Wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy ciągły, trwający trzy minuty, by upamiętnić 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Powrót do góry